Odpady medyczne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia człowieka, dlatego ich segregacja, magazynowanie i transport podlegają surowym normom. Transportem odpadów medycznych, a także ich neutralizowaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Świadczenie usług medycznych to nie tylko ratowanie ludzkiego zdrowia oraz życia. To również problem związany z gospodarką tym, co zostaje po zabiegach, operacjach czy badaniach. Placówki medyczne czy gabinety medycyny estetycznej są zobowiązane do tego, aby odpady medyczne na wstępie segregować, dokładnie opisywać, magazynować przez krótki czas, a następnie oddawać do utylizacji wyspecjalizowanym firmom, jak EMKA S.A. z Żyrardowa.

Postępowanie z odpadami medycznymi zostało dokładnie opisane w specjalnej ustawie. Wprowadzono szczegółowe zasady dotyczące między innymi podziału odpadów medycznych na zakaźne i niebezpieczne, ustalono specjalną klasyfikację, która pozwala szybko identyfikować odpady, ustalono szczegóły dotyczące ich utylizacji. Utylizacja odpadów medycznych na własną rękę jest niedozwolona.

Obowiązek segregowania odpadów medycznych

Szpitale oraz innego rodzaju placówki medyczne mają obowiązek segregacji odpadów medycznych. W tym celu wykorzystywane są specjalne worki w różnych kolorach oraz pojemniki z tworzywa sztucznego, gdzie umieszczane są odpady medyczne o ostrych krawędziach. Najbardziej niebezpieczne odpady medyczne (ludzkie tkanki, narządy, pojemniki na krew czy jedzenie z oddziałów zakaźnych) muszą być umieszczane w czerwonych workach. Mniej szkodliwe odpady, np. odczynniki chemiczne trafiają do żółtych worków. Pozostałe odpady medyczne trafiają do worków w innych kolorach.

Odbiór odpadów przez wyspecjalizowaną firmę

Odbiorem odpadów medycznych oraz ich utylizacją metodą termiczną (spalanie) zajmują się firmy posiadające doświadczenie oraz niezbędne zaplecze techniczne. Odbierane odpady medyczne muszą znajdować się w szczelnie zamkniętych workach, które są dokładnie opisane: zawierają kod odpadów, miejsce ich powstania, datę oraz adres placówki medycznej. Utylizacja odpadów medycznych odbywa się w specjalnie przygotowanej do tego spalarni. To miejsce musi spełniać określone wymogi techniczne. Spalanie musi być przeprowadzone w odpowiednio wysokiej temperaturze, aby mieć pewność, że nie będzie stworzone zagrożenie epidemiologiczne. Nieprzestrzeganie procedur może bowiem skutkować negatywnym wpływem na środowisko, skażeniem wód gruntowych, wywołaniem chorób zwierząt. Odpady medyczne (szczególnie te zakaźne) stanowią także zagrożenie dla życia ludzkiego.

Czym się powinna charakteryzować firma odbierająca odpady medyczne?

Przy wyborze firmy, która będzie odbierać oraz utylizować odpady medyczne nie warto sugerować się wyłącznie ceną za świadczone usługi. Wykonawca przede wszystkim powinien mieć doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Pierwsza cecha to znajomość zasad postępowania z odpadami medycznymi, szczególnie tymi zakaźnymi i niebezpiecznymi. W skład odpowiedniego zaplecza technicznego wchodzi między innym: ubiór pracowników, dysponowanie workami oraz pojemnikami do transportu opadów, dysponowanie pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do transportu odpadów medycznych, powierzchnia magazynowa spełniająca normy oraz spalarnia. Dzięki współpracy z odpowiednią firmą placówki medyczne mogą mieć pewność, że gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here