Postępowanie Terapeutyczne z Wykorzystaniem BLT: Kiedy Warto Zastosować

0
72

W dzisiejszym świecie, gdzie tempo życia jest bardzo intensywne, a stres stał się powszechnym zjawiskiem, coraz więcej osób boryka się z różnorodnymi dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego. Widać to bardzo dobrze w naszych gabinetach, gdzie staramy się wykorzystywać różnorodne narzędzia, mające na celu modulowanie, bądź eliminowanie wspomnianych dolegliwości. Jednym z takich narzędzi jest podejście terapeutyczne, które w ostatnich latach zdecydowanie zyskuje na popularności, czyli Balanced Ligamentous Tension (BLT). W wolnym tłumaczeniu narzędzie to polega na równoważeniu napięć więzadłowych, ale czy faktycznie temu służy? W artykule tym przyjrzymy się, czym jest i kiedy warto zastosować BLT, a także jakie korzyści może przynieść pacjentom. Zapraszam Cię do lektury.

BLT – co to właściwie jest?

BLT to koncepcja diagnostyczno-terapeutyczna, która skupia się na równoważeniu wzorców napięć w systemie tkanki łącznej [1 Careiro]. Z punktu widzenia mechanicznego, czerpie z zasad biotensegracji, gdzie sztywne i odkształcalne komponenty budulcowe organizmu, tworzą zrównoważony system wzajemnych zależności napięciowych. Zjawisko to obserwujemy w ludzkim organizmie od poziomu mikro- po makroskopowy [2 Ingber]. 

Zastosowaniu technik BLT towarzyszy też wiele zjawisk odruchowych, odnoszących się do zatopionych w tkance łącznej receptorów.

Chroniczne przeciążenia, procesy zapalne lub urazy mogą determinować lokalne, regionalne lub systemowe zaburzenia, które zmieniają funkcję jak i strukturę tkanki łącznej. Konsekwencją tych procesów mogą być ograniczenia funkcji, dolegliwości bólowe o różnorodnym charakterze i umiejscowieniu, a nawet przebudowa tkanki w postaci zwłóknień, zrostów, czy blizny 3 [Bordoni].

Równoważenie napięć więzadłowych, jako narzędzie wykorzystuje precyzyjne manipulacje manualne, których celem jest przywrócenie równowagi napięciowej. Techniki wykorzystywane w ramach BLT mogą być mocno celowane lub nieco bardziej ogólne, ale kluczowe jest tu równoważenie napięć uwzględniające całościową strukturę ciała pacjenta.

Kiedy warto zastosować BLT?

  1. Ból mięśniowo-szkieletowy: Osoby cierpiące na przewlekłe bóle stawów czy mięśni, zwłaszcza po urazach, mogą znaleźć ulgę w terapii z wykorzystaniem BLT. Manipulacje mające na celu równoważenie napięć więzadłowych mogą przyczynić się do złagodzenia bólu, normalizacji napięcia mięśniowego i poprawy ruchomości stawów.
  2. Problemy posturalne: Nierównowaga napięciowa często wpływa na postawę ciała. BLT może być skutecznym narzędziem w napięciowej korekcji postawy, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia bólu pleców i innych dolegliwości związanych z nieprawidłowym ustawieniem ciała. BLT może też pełnić rolę napięciowego przygotowania pacjenta, przed wdrożeniem celowanej aktywności fizycznej lub ćwiczeń korekcyjnych.
  3. Rehabilitacja po zabiegach chirurgicznych: Osoby przechodzące przez proces rehabilitacji po operacjach ortopedycznych często spotykają się z nierównowagą napięciową. BLT może być włączone do programu rehabilitacyjnego, wspomagając proces gojenia, eliminując liczne kompensacje i przywracając prawidłową funkcję stawów i otaczających je tkanek.
  4. Stres i napięcie autonomiczne: Choć BLT skupia się głównie na aspektach fizycznych, to poprzez równoważenie napięć w ciele możemy także modulować pobudzenie autonomiczne pacjenta, poprawiając potencjał organizmu do radzenia sobie ze stresem.

Zaawansowane możliwości zastosowania BLT w praktyce terapeutycznej

Po zrozumieniu podstaw BLT i sytuacji klinicznych, w których warto zastosować to narzędzie, warto przyjrzeć się również zaawansowanym zastosowaniom tej metody w praktyce terapeutycznej.

Stany ostre

Osoby z ostrymi dolegliwościami bólowymi, bez czerwonych flag w wywiadzie i historii chorobowej, mogą być poddawane terapii z wykorzystaniem BLT. Metodyka równoważenia napięć, ze względu na małą inwazyjność i brak bezpośrednich mobilizacji jest bardzo bezpiecznym narzędziem w praktyce terapeutycznej. BLT wykorzystuje niewielkie zakresy ruchu i angażuje ułatwione, preferowane przez tkankę kierunki oddziaływania manualnego.

Problemy kompleksu miednicy

Balansowanie napięć więzadłowych, to narzędzie, które świetnie sprawdza się w terapii kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego. Jest to obszar o dużej złożoności anatomicznej i biomechanicznej, przez co zastosowanie BLT w tej topografii wymaga od terapeuty dużej precyzji. Jednak terapeuta sprawnie posługujący się technikami BLT może z sukcesem pracować z pacjentkami w ciąży i w okresie połogu, a także pacjentkami z bolesnymi miesiączkami.

Terapia uzupełniająca

BLT może być skutecznym uzupełnieniem innych form terapii, takich jak terapia ruchowa czy fizykoterapia. Współpraca różnych metod terapeutycznych może przynieść kompleksowe rezultaty.

Wyzwania i bezpieczeństwo w pracy z BLT

Chociaż BLT jest stosunkowo bezpieczną techniką, wymaga ona jednak specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wymaga też umiejętności wnioskowania klinicznego i różnicowania zaburzeń napięciowych. Zanim podejmiesz pracę w nurcie tej koncepcji, warto postawić hipotezę diagnostyczną, opartą o wnikliwy wywiad, obserwację i badanie pacjenta. Nieodpowiednie zastosowanie technik BLT może prowadzić do reakcji pozabiegowych, tj. uczucie rozbicia/sztywności czy bóle mięśniowo-szkieletowe.

Podsumowanie

Balanced Ligamentous Tension to nie tylko terapia ukierunkowana na konkretne problemy, ale również kompleksowe podejście, które bardzo mocno zwraca uwagę na całościowy aspekt napięcia w ciele. Jednak kluczowym elementem jest odpowiednie wykorzystanie tej techniki w praktyce terapeutycznej. Jeśli jesteś zainteresowany zgłębieniem wiedzy i umiejętności związanych z BLT, zapraszam Cię na kurs, który będzie Twoim fundamentem i przewodnikiem w ramach zastosowania bezpiecznych i efektywnych narzędzi, jakie oferuje Ci równoważenie napięć więzadłowych. Szczegółowe informacje czekają w poniższym linku. Do zobaczenia na sali szkoleniowej: https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/balansowanie-napiec-wiezadlowych/.

Źródła:

[1] Carreiro J, Pediatric Manual Medicine: An Osteopathic Approach, Churchill Livingstone, 2009.

[2] Ingber D, Tensegrity I. Cell structure and hierarchical systems biology, Journal of Cell Science, 116:7, 2023.

[3] Bordoni B, Skin, fascias, and scars: symptoms and systemic connections, J Multidiscip Healthc, 28:7, 2013.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here