Terapia w kryzysie małżeńskimTerapia w kryzysie małżeńskim

Kryzysy małżeńskie są niemal nieuchronnym zjawiskiem. Wraz ze zmianą życiowych okoliczności pojawiają się nowe potrzeby i dążenia każdego z partnerów. Nie zawsze są one zbieżne, co prowadzi do konfliktów, a nawet emocjonalnego oddalenia się od siebie. Nie oznacza to jednak końca miłości, o którą zawsze warto walczyć. W pierwszej kolejności należy szukać porozumienia, w czym pomocna jest psychoterapia par.

Kryzys to sygnał, że pomiędzy małżonkami nie ma właściwej komunikacji – mają problem z wyrażaniem własnych stanowisk i szukaniem optymalnych, satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. Co więcej, każdemu z osobna najczęściej brakuje wówczas dostatecznej refleksji nad własnymi problemami, by móc je rzeczowo i bez zbędnych emocji przedstawić najbliższej osobie. Psychoterapia par umożliwia nawiązanie szczerej, merytorycznej rozmowy, w atmosferze miłości i szacunku. Wówczas kryzys staje się początkiem konstruktywnych zmian i może scementować małżeństwo.

Psychoterapia par w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapię par prowadzić można z wykorzystaniem różnych metod, których wybór uzależniony jest od specyfiki problemów danego związku. Praca w nurcie psychodynamicznym ma służyć pogłębieniu wzajemnego zrozumienia, a także wglądowi każdego partnerów w jego własne potrzeby i wewnętrzne konflikty. W związku z powyższym często wykorzystuje się w niej terapię indywidualną – z każdym z małżonków osobno. Ostatecznie jednak partnerzy spotykają się na wspólnych sesjach, których celem jest wyjaśnienie źródeł kryzysu i wspólne znalezienie środków zaradczych. Taka forma psychoterapii par jest najbardziej skuteczna w sytuacji, gdy do załamania relacji doprowadziły trudne, istotne wydarzenia, np. narodziny dziecka, zmiana pracy jednego z małżonków czy problemy finansowe.

Psychoterapia par w nurcie poznawczo-behawioralnym

Drugą spośród najpopularniejszych metod przezwyciężania kryzysów małżeńskich jest psychoterapia par w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ona także służy nawiązaniu lepszej komunikacji pomiędzy partnerami, ale w sytuacji, gdy przyczyny załamania relacji są złożone i trudne do sprecyzowania – kryzys narasta latami na skutek coraz większej rozbieżności potrzeb małżonków. Gdy przeanalizowanie źródeł konfliktu staje się niemożliwe, a wręcz może przynieść parze więcej szkody niż pożytku, warto skupić się na teraźniejszości i pracować nad zmianą postaw obojga partnerów. Terapeuta zwykle pomaga ustalić, które z zachowań każdego z małżonków są trudne do zaakceptowania dla drugiej osoby, jak można je wyeliminować lub zastąpić innymi, możliwymi do przyjęcia. Jednocześnie motywuje parę do podejmowania wysiłku służącego zbudowaniu dobrej atmosfery w związku. Kryzys małżeński można pokonać dzięki małym gestom, które sprawiają partnerowi radość, wspólnym aktywnościom, w czasie których rodzą się pozytywne emocje, poczucie więzi. Prowadzona w takim duchu psychoterapia par przyczynia się do odbudowania uczuć między małżonkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here